Petten: de Hondsbossche duinen

Een foto vanaf de "CoastSnap Petten Zuid" paal.

Een foto vanaf de "CoastSnap Petten Noord" paal.

Achtergrond

De Uitkijkduin bij Petten ligt aan de noordzijde van de Hondsbossche duinen. Een kunstmatig duin dat is aangelegd om het achterland te beschermen tegen de zee. Want er lag een verharde kering, de Hondsbossche en Pettemer Zeewering, die niet meer voldeed aan de veiligheidseisen. Om weer wel te voldoen, kun je kiezen voor een bredere en hogere verharde dijk of voor uitbreiding van land richting zee. Voor dat laatste is gekozen. Daarmee is een nieuw duinlandschap met aansluitend strand ontstaan. En dus heel veel extra natuur én recreatieruimte die samen bescherming bieden tegen overstromingsgevaar.

Waarom hier?

Op deze plek heeft Nederland weer land gewonnen van de zee, het is geen natuurlijke scheidslijn. En al was het dat wel, dan nog kan kusterosie optreden. Of wellicht wordt de kust wel sterker met de jaren, door activiteiten van plant en dier. Met behulp van het CoastSnap station bij Uitkijkduin Petten willen we beter begrijpen wanneer de waterlijn verandert en onder welke omstandigheden.

Twee living labs zijn hier gestart; ReAshore en C-Scape o.l.v. de TU Twente. De verzamelde informatie bij deze camera's verzameld wordt ter beschikking gesteld aan deze onderzoeken. Aan de zuidkant van de Hondsbossche Duinen, bij Hargen, is een permanente camera geplaatst om de zandverstuivingen en waterbeweging te volgen. Ook deze informatie kan worden gebruikt in deze onderzoeksprojecten.