Wat is CoastSnap en hoe werkt het?

CoastSnap is een wereldwijd Citizen Science project om onze veranderende kustlijnen in beeld te brengen. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig.. De werking van CoastSnap berust op herhaalde foto’s op dezelfde locatie, genomen vanuit één van onze officiële CoastSnap-camerahouders. Hoe meer foto's we van een bepaalde plek hebben, hoe beter we begrijpen hoe die kustlijn in de loop van de tijd verandert.

Stap 1

Door de QR-code op de CoastSnap-camerahouder te scannen wordt de webapp geopend met verdere instructies. Zodra met de smartphone een foto is genomen wordt deze anoniem verstuurd naar onze server ter verwerking.

Stap 2

Met behulp van een slim algoritme bepaalt CoastSnap vervolgens de positie van de waterlijn in jouw foto's. Dat gaat met een nauwkeurigheid die vergelijkbaar is met die van professionele kustonderzoeksteams. Door een reeks aan waterlijnposities te verzamelen kunnen we een waardevol gegevensbestand opbouwen. Kustonderzoekers kunnen mede dankzij dat bestand begrijpen en voorspellen hoe kustlijnen in de komende decennia kunnen veranderen, als gevolg van stormen, de seizoenen, zeespiegelstijging en menselijke activiteiten.

Stap 3

Je ontvangt in de webapp jouw gedeelde foto terug met daarop aangegeven de positie van de waterlijn, zoals bepaald door het algoritme. Dit bewerkte beeld kan vervolgens gedeeld worden via verschillende sociale mediakanalen.

Wat is het doel van CoastSnap?

CoastSnap is een betaalbaar middel om onderzoekers en beleidsmakers inzicht te geven in de dagelijkse ontwikkeling van de Nederlandse kust. Door strandgangers (toeristen en lokale bevolking) te betrekken in het proces van dataverzameling, kan CoastSnap tevens geïnteresseerden informeren over de processen die onze stranden beïnvloeden.