Strandreservaat Noordvoort

Een foto vanaf de "CoastSnap Noordvoort" paal.

Achtergrond

Noordvoort is een uniek strandreservaat midden in de Randstad. Tussen Noordwijk en Zandvoort (tussen strandpaal 73 en 70) vind je hier drie kilometer strand waar de natuur voorrang krijgt, en waar je tegelijk kunt ervaren wat dit betekent. Robuuste houten palen rijen op het strand bij strandpaal 70 en strandpaal 73 markeren dit bijzondere stiltegebied, en verleiden de bezoeker om 3 km verder te lopen over de duinen, via een avontuurlijk struinpad dat bovenop de eerste duinenrij is aangelegd. Het pad is aangelegd om zeehonden en vogels op het strand rust te geven, tegelijkertijd kunnen ze vanaf het pad gespot worden. Langs dit pad zijn ook drie bijzondere uitkijkpunten, waarvan er één uitgerust is met een CoastSnap fotopaal. Voor meer info, zie de uitgebreide website van Strandreservaat Noordvoort

Waarom hier?

Wind, zand, water en natuur hebben vrij spel op het strand bij Noordvoort. Bij de ontwikkeling van dit gebied zijn er stuifkuilen in de zeereep gegraven om het strand en het achterland met elkaar te verbinden. Hierbij kan er kalkrijk zand het duingebied in stuiven, wat het leefgebied voor verschillende soorten planten en dieren bevordert. Met behulp van het CoastSnap station bij Natuurreservaat Noordvoort willen we de dynamiek van het strand dat voor de stuifkuilen ligt beter begrijpen. De breedte van het strand bepaalt voor een deel hoeveel zand er beschikbaar is om het duin in te waaien. De posities van de waterlijnen die met behulp van ingezonden foto's verzameld worden, kunnen gebruikt worden om in kaart te brengen wanneer de breedte van het strand verandert en onder welke omstandigheden. De opgedane kennis uit dit project kan gebruikt worden om andere stuifkuilen langs de Nederlandse kust beter te beheren.