Privacy Statement CoastSnapNL

CoastSnap is een “citizen science” (burgerwetenschap) project, waarbij we iedereen met een smartphone willen betrekken in ons kustonderzoek. “We” is in dit geval de kustonderzoeksgroep van het departement Fysische Geografie, Faculteit Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Het CoastSnap project heeft twee doelen: 1) Een breed publiek betrekken in het verzamelen van foto’s van de kust, waaruit wij waardevolle wetenschappelijke informatie kunnen halen, en 2) een breed publiek bereiken met ons onderzoek naar de natuurlijke dynamiek van de Nederlandse kust.

We verzamelen veel foto’s en hebben deze in ons beheer. Zo gaan we ermee om:

  • Door de QR-code op een CoastSnap-paal te scannen wordt je doorgestuurd naar een webapplicatie van waaruit vervolgens de camera-app van je smartphone wordt geopend, nadat akkoord wordt gegaan met deze voorwaarden en het drukken van de “SNAP” knop. Na het nemen en goedkeuren van de genomen foto wordt de foto opgestuurd. De foto wordt niet op de smartphone bewaard.
  • De enige data die wij opslaan is het ontvangen fotobestand, het moment waarop deze foto wordt ontvangen en de locatie van de betreffende CoastSnap-paal waar de foto is gemaakt. De locatie is gekoppeld aan de gescande QR-code waarmee de webapp wordt geopend. De tijdsregistratie is nodig om het fotomoment te kunnen koppelen aan het getijniveau.
  • We bewaren geen metadata (.EXIF bestanden) die aan de ingezonden fotobestanden gekoppeld zijn. Zo weten we bijvoorbeeld niets over de persoon die de foto genomen heeft, het merk en model van de smartphone. De bestandsnaam van de foto wordt aangepast voordat het fotobestand wordt opgeslagen. Een foto ontvangen op woensdag 8 juni 2022 om 09:28 via de QR-code van de CoastSnap Egmond paal ziet er bijvoorbeeld als volgt uit: 1654680496000.Wednesday.June.08_09.28.16_2022.egmond.snap.jpg
  • Foto’s waarop mensen herkenbaar in beeld staan worden permanent verwijderd uit ons gegevensbestand.
  • De ontvangen foto’s en de informatie die daaruit wordt gehaald kunnen gebruikt worden voor wetenschappelijke publicaties, publieke lezingen, social media posts en andere publicaties.
  • Na het opsturen van een fotobestand wordt deze opgeslagen en bewerkt op servers die beheerd worden door Universiteit Utrecht. Alleen onderzoekers met een geverifieerd inlogaccount hebben toegang tot de fotobestanden. De bestanden worden bewaard totdat deze niet meer relevant worden geacht voor wetenschappelijke doeleinden.
  • In het geval dat deelnemers een opgestuurde foto willen laten verwijderen kan contact worden opgenomen via coastsnap@uu.nl. Als er in onze database een foto wordt gevonden die voldoet aan de gegeven omschrijving (bijvoorbeeld beschrijving van de foto, de coastsnap-locatie, tijdstip van inzenden), dan kunnen wij de foto permanent verwijderen uit onze database. Als er geen overeenkomstige foto wordt gevonden, kunnen wij het verzoek tot verwijdering niet tegemoet komen – in lijn met artikel 11 van de EU-AVG.
Heb je nog vragen over privacy? Neem dan contact met ons op via coastsnap@uu.nl, of met de functionaris voor gegevensbescherming van de Universiteit Utrecht via privacy@uu.nl.